Dotazník o podujatí New Horizons 2020

Dotazník o podujatí New Horizons 2020

Ohodnoťte, prosím, nižšie uvedené prvky pomocou skóre od 1 do 5 (1 = slabé, 5 = vynikajúce). Upozornenie: otázka 5 sa môže hodnotiť pomocou skóre od 1 do 10. Ak máte záujem, spolu s hodnotením nám môžete zanechať aj ďalšie pripomienky.

  1. Komunikácia (napríklad: pozvánky, pripomenutia, príspevky na LindkedIn)

  2. Podujatie New Horizons
  Vzhľad a pocit z predstavenia novej vizuálnej identity značky Vredestein

  Vzhľad a pocit zo siene slávy (predstavenie našich víťazov testov)

  Vzhľad, pocit a správy z miestnosti New Horizons (filmy Benoit Rivallant, Amanda Streton, Daan Roosaarde)

  3. Veľké finále (uvedenie Wintrac)
  Vzhľad a pocit zo spúšťania filmu

  Hudba

  4. Koniec podujatia; možnosti sťahovania
  Máte k dispozícii dostatok možností a materiálov?

  5. Celkový dojem

  6. Ktorá časť podujatia New Horizons sa vám najviac páčila?

  Subscribe

  Receive Apollo Vredestein updates in your mailbox

  Subscribe